Online Ödeme

SERVICES

Şirket Birleşme ve Devralmaları

K&P Legal; ulusal ve uluslararası alanda çok farklı sektörlerde faaliyet göstermekte olan firmalara şirket birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve birleşme ve devralma süreç ve işlemlerini bizzat üstlenmektedir.

Birleşme (merger), iki veya daha fazla şirketin tek bir şirket haline gelmesidir ve şirketlerden birinin ortaklarına, ellerindeki hisse karşılığında, yeni şirketin hisse senetleri verilmektedir.  Devralma (acquisition) ise bir şirketin, bir başka şirketin paylarının çoğunluğunu satın almasıdır. Literatürde birleşme ve devralma (Mergers and Acquisitions, M&A) terimleri bir arada kullanılmaktadır.

Birleşme ve devralmalar, şirketlerin daha büyük bir varlık ve ekonomik güç elde etme istekleri, küreselleşme sonucu artan rekabetin olumsuz etkilerinden korunabilme amacı yanında daha hızlı büyüme isteği, benzer firmalarla sinerji etkisi yaratma amacı, faaliyet ve ürün çeşitlendirmesi yapma isteği, daha çok fon sağlama, daha kaliteli personele veya teknolojiye veya değerli sınai haklara sahip olma isteği ile ortaya çıkmaktadır. Globalleşen dünyada her yıl milyonlarca dolarlık satın alma gerçekleşmektedir.

Çok detay ve uzun soluklu bir çalışma gerektiren, çok farklı hukuk dalları yanında, mali hukuk ve finansal hukuk dahil geniş ve derin bir hukuk bilgisi isteyen bir alan olması sebebiyle, M&A alanında çalışan Hukuk Bürosu sayısı da oldukça sınırlıdır.

K&P Legal, yerli ve yabancı sermayeli müvekkillerine, özelleştirmeler, rekabet hukuku, özel sermaye şirketleri, finansman ve gayrimenkul gibi alanları kapsayacak şekilde, birleşme ve devralma işlemlerinde hukuksal danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Hukuk Büromuz, birleşme ve devralmaya ilişkin hukuki due diligence raporlarının hazırlanması, şirket yönetim ve karar organlarının kararlarının düzenlenmesinden, ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi, hisse satın alma, gerekli ruhsat ve izinlerin alınması ve kapanış işlemleri ile sürecin sonlandırılmasına değin tüm süreçte ve ortak girişim projeleri ile şirket bölünmesi konularında anahtar teslim şeklinde hizmet vermektedir. Bu amaçla Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Özelleştirme İdaresi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve benzeri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli müracaatları yapmakta ve işlemleri yürütmektedir.

Bu alanda gerçekleştirdiğimiz çok önemli projeler ile Türk Sanayisinin güçlenmesine, her biri kendi alanında dünya devi olan sayısız pek çok uluslararası firmanın Türkiye’de yatırım yapmasına, yine pek çok Türk firmasının yurt dışında satın almalar yapmasına katkı sunarak, bu vesileyle ülkemize çok önemli katkılar yapmış olmak hukuk büromuz için en önemli övünç kaynakları arasındadır. (M&A projelerimize ait referans listesi için hukuk büromuza başvurabilirsiniz)

 

error: