Online Ödeme

SERVICES

Uluslararası Ticaret, Nakliye Ve Taşıma Hukuku

K&P Legal, uluslararası ve yabancılık unsuru taşıyan hukuki mecralardaki deneyimi ile, yerli ve yabancı kişi ve şirketler arasındaki ticari ilişkiler, akdedecekleri gerek ulusal gerekse uluslararası ticari sözleşmeler, uluslararası alım satımlar, uluslararası distribütörlük ve sair dağıtım sözleşmeleri, uluslararası ödeme ve teslim şekilleri (INCOTERMS), uluslararası taşımacılık ve ticarette risk ve sigorta düzenlemeleri, uluslararası finansman teknikleri, banka teminat mektupları konularında Türkçe ve yabancı dillerde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda, K&P Legal, uluslararası ticari sözleşmelerin ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hazırlanmasına, denetlenmesine ve yorumlanmasına, Türk şirketlerinin yabancı ülkelerde, uluslararası şirketlerin Türkiye’de ticari iş yapma, şirket kurma gibi hukuki işlemlerine danışmanlık etmekte, ilgili mevzuat analizlerini yapmakta ve bu ticari sözleşme ve işlerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümünü gerçekleştirmektedir.

error: