Online Ödeme

SERVICES

Kat Mülkiyeti Hukuku

K&P Legal, yönetim planı hazırlanması, apartman ve site aidatlarına ilişkin icra takiplerinin yapılması ve bu konularda söz konusu olabilecek alacak davalarının takibi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, kentsel dönüşüm sürecinde kat maliklerinin temsil edilmesi, arsa değeri ile ilgili gerekli tespitlerin yaptırılması, müteahhit ile imzalanacak yapı sözleşmesi kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

error: