Online Ödeme

SERVICES

Medeni Hukuk, Aile Hukuku, Kişiler Hukuku

K&P Legal bağışlama ve vasiyet işlemleri, gaiplik, soyadı değişikliği ile bunlardan doğan ihtilaflar, nişanlanma, nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, evlenmenin butlanına ilişkin davalar ve nafaka talepleri ile birlikte boşanma davaları konusunda miras, kişiler ve aile hukukundan doğan davalarda hukuki hizmetler sunmaktadır.

Boşanma ile birlikte veya boşanmadan sonra ayrı olarak lehe/ aleyhe ikame edilen, eşler arasındaki uygulanması gerekli mal rejimine ilişkin ihtilaflar, tanıma ve babalık davaları, evlat edinme, velayet davalarının takibi büromuz tarafından verilen hukuki hizmetlerdendir.

error: