Online Ödeme

Çalışma Alanlarımız

ticaret hukuku
K&P Legal, Ticaret Hukuku alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübesi ile müvekkillerini ulusal ve uluslararası platformlarda…
şirketler hukuku
K&P Legal; şirketlerin proje bazlı çalışmaları, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve yönetim kurulu kararları,..
sözleşmeler hukuku
Sözleşme en basit anlatımıyla, hukuksal bir sonuç doğurmak amacıyla, iki ya da daha çok kişinin ya da kuruluşun, karşılıklı…
iş hukuku
K&P Legal, günümüzde şirketler için, vazgeçilmez hale gelen İş Hukuku alanında da çok deneyimli özel bir ekip ile ofis içerisinde…
fikri ve sınai haklar
K&P Legal, müvekkillerinin fikri ve sınai mülkiyet haklarının (yazılımlar, telif hakkı işleri, marka, patent, endüstriyel…
haksız rekabet
K&P Legal, “önleyici hukuk” anlayışı ile müvekkillerine rekabet hukuku alanında kapsamlı hukuki destek sunmaktadır. Rekabetin…
icra iflas ve banka hukuku
K&P Legal; finans, kredi ve leasing kuruluşlarından temin edilecek kredi ve leasingler ile ilgili olarak sözleşmelerin düzenlenmesi,…
sermaye piyasası
K&P Legal, sermaye piyasası alanında müvekkillerine halka açık anonim ortaklıklar ile türleri, kayıtlı sermaye sistemi, sermaye…
bankacılık ve finans
K&P Legal, kredi, leasing sözleşmeleri, dış finansman, sermaye finansmanı ve bankacılık hukuku yönetmelikleri hakkında danışmanlık…
kat mülkiyeti hukuku
K&P Legal, yönetim planı hazırlanması, apartman ve site aidatlarına ilişkin icra takiplerinin yapılması ve bu konularda söz konusu olabilecek…
vergi hukuku
K&P Legal, vergi mevzuatından kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların gerek idari gerek adli merciler nezdinde takibi, uzlaşma…
deniz hukuku
Deniz taşımacılığı günümüzde ticari malların uluslararası dolaşımında büyük rol oynamakta, havayolu, demiryolu ve karayolu…
error: