Online Ödeme

SERVICES

Şirketler Hukuku

K&P Legal; şirketlerin proje bazlı çalışmaları, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve yönetim kurulu kararları, ana sözleşme revizyonları, merkez nakli, şube açılması, imza yetkilerinin düzenlenmesi ve imza yetkililerinin atanması, şirket birleşme ve devralmaları, şirket nev’i değişikliği, şirketlerin halka arzı ve sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi başta olmak üzere şirketlere geniş ölçüde hukuki destek sağlamaktadır.

Adi, komandit, kollektif, limited ve anonim şirketlerin kurulması, sermaye piyasası araçlarının çıkartılması, şirketin faaliyeti sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sözleşme (alım, satım, kiralama, bayilik, lisans, vs.), şirketin faaliyet gösterdiği yerlerin kiralanması, satın alınması, kiraya verilmesi ve satılması ile ilgili müzakerelerin yürütülmesi, işlemlerin takibi ve sözleşmelerin oluşturulması, şirketlerin çalışanları ile ilgili iş ve işlemleri, şirketlerin resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkileri, şirketlerin tedarikçi ve bayileri ile ilişkileri, şirketlerin üçüncü kişilerle ilişkileri sırasında ortaya çıkabilecek tüm sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi, çıkabilecek ihtilafların anlaşma, dava veya tahkim yoluyla çözümlenmesi gibi bir ticaret şirketinin günlük işleyişinde ihtiyaç duyabileceği her alanda ve konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Şirketler hukuku alanında yapılan her türlü yasal değişiklik takip edilmekte, yeni yürürlüğe giren ve değiştirilen mevzuat ile ilgili müvekkil şirketler sistemli ve sürekli suretle bilgilendirilmektedir.

Hisse alımı kararı verildiği takdirde süreçte gerekebilecek gizlilik sözleşmeleri, hisse alım ve satım sözleşmeleri, sermaye artışı ve azaltımı işlemleri, genel kurul ve yönetim kurulu kararları başta olmak üzere tüm evrak ve sözleşmeler büromuz tarafından hazırlanmakta, karşı taraf temsilcileri ile sözleşme görüşmeleri yürütülerek işlemler güvenilir ve ivedi bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

error: