Online Ödeme

SERVICES

Distribütörlük Ve Franchising

Distribütörlük sözleşmeleri, büyük oranda satış sözleşmesi ve acentelik sözleşmesi ile benzer özellikler taşıyan, süreklilik arz eden, distribütörün distribütörlüğe konu edilen ürünlerin sağlayıcısından bağımsız olarak tamamen kendi nam ve hesabına hareket etme yetkisinin ve satışı artırma amacıyla faaliyet gösterme yükümlülüğünün bulunduğu sui-generis (unsurları mevzuatta düzenlenmemiş) bir sözleşme türüdür.

Franchising sözleşmelerinde ise, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, belirlenecek bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcıların, marka imtiyaz hakkı sahibi olan franchise veren tarafından vücuda getirilmiş bir sisteme dâhil edilmesini ve bahse konu markanın kullanımını öngören uzun vadeli ve sürekli bir ticari bağ kurulmaktadır.

error: