Online Ödeme

Hakkımızda

K&P Legal, 1990 yılında kurulmuş olup, 30 yılı aşkın bir süredir, hukuk alanında son derece saygın ve güvenilir bir şekilde hizmet vermektedir.

Her biri kendi alanlarında deneyimli Hukukçulardan ve destek personellerinden oluşan, kalabalık bir ekiple çalışmakta, İzmir, İstanbul ve Atina’da bulunan ofislerinde yer alan avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Ana çalışma konuları Özel Hukuk alanında ve özellikle Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Yabancı sermaye hareketleri, şirket satın alma, şirket birleşme ve devralmaları, İş Hukuku ve şirket danışmanlığı olup, bunun yanında Endüstriyel İlişkiler, Sendikal Uyuşmazlıklar, Toplu İş Sözleşmeleri, Bankacılık ile İcra ve İflas Hukuku da ana çalışma alanlarıdır.

Bu ana başlıklar altında kalan Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku, Bireysel ve Toplu İş Hukuku, Haksız Rekabet, Marka ve Patent Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İnşaat Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Şahıslar ve Aile Hukuku ile Ticari Sözleşmeler, Şirket işlemleri ve Uluslararası Ticari Sözleşmeler gibi diğer hukuki konular da çalışma sahamız içerisindedir.

K&P Legal içerisinde her çalışana spesifik çalışma koşulları yaratılmış, böylece müvekkillerimizin, şirketlerin hukuki ihtiyaçlarının başka arayışlara gerek kalmaksızın Hukuk Büromuzca tek elden, hızlı, güvenilir ve kusursuz bir şekilde karşılanması amaçlanmıştır. Bu şekilde, Danışmanlık ve Avukatlık hizmetlerinde sürekli ve kesintisiz şekilde hizmet sağlandığı gibi, ayrıca müvekkil şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve güvenilir icra takipleri yapılabilmesi ve müvekkillerce istenen şekilde, bir an önce sonuca ulaşılabilmesi açısından, büro içerisinde, özel bir icra takip bölümü de oluşturulmuştur.

Hukuk Büromuz avukatları ve üyeleri vasıtasıyla, Türkiye Barolar Birliği, İzmir Barosu, İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Amerikan İşadamları Derneği, Ege Kobider Derneği, Ege Bölgesi Sanayi Odası Endüstriyel İlişkiler Komitesi ile Uluslararası Barolar Birliği gibi pek çok Uluslararası meslek kuruluşuna üyedir. Hukuk Büromuz aynı zamanda tavsiye niteliğindeki Amerikan Büyükelçiliği Özel Avukatlar Listesinde, İngiltere Konsolosluğu Hukuk Büroları listesinde ve Almanya Konsolosluğu Avukatlar listesinde de yer almaktadır.

K&P Legal, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de yaptığı doğrudan yabancı yatırımlar ile şirketler evlilikleri, şirket satın alma ve birleşmeleri ve hisse satın alımları ve sair yabancı sermaye hareketleri üzerine de çok değerli hukuki çalışmalara imza atmış ve pek çok yerli firmanın büyümesine, ülkemizin de ciddi yatırımlar kazanmasına gururla vesile olmuştur. Bu hizmeti kolaylaştırmak amacıyla, dünyanın pek çok ülkesinde gerektiğinde işbirliği yaptığımız çözüm ortağı hukuk bürolarımız da bulunmaktadır.

K&P Legal, Uluslararası Hukuk alanında da çalışmalar yapmakta, hem Türk girişimcileri ve Türk firmalarını uluslararası areneada temsil etmekte, yabancı ülkelerde yatırım ve ticaret yapmalarına destek olmakta ve hem de aralarında dünya devi firmaların da olduğu yabancı sermayeli pek çok şirkete ve ülkemizin önde gelen pek çok kuruluşuna, Sanayi Odalarına, Organize Sanayi Bölgelerine, Ticaret Borsalarına ve uluslararası kuruluşlara uzun yıllardır hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermiştir, vermeye devam etmektedir.

imageAbout1

Yaklaşımımız ve Verdiğimiz Söz

K&P Legal ekibi olarak, müvekkil şahıs ve şirketlerin hukuki açıdan her türlü ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak ve bu anlamda ekonomik ve ticari açıdan şirketinizin gelişmesine katkıda bulunmak temel felsefemizdir.

Tüm bu çalışmalarla şirketinizde sağlam bir şirket kültürü ile bağlantılı, güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır.

Bu noktada yaklaşımımız şirket saygınlığınızı korumaya yardımcı olmak, hukuki koruma şemsiyesi oluşturarak, şirketinizin büyümesine en üst düzeyde katkı sağlamaktır.

K&P Legal ekibi olarak buna söz veriyor, sizlerin de çalıştığınız avukatlarınıza ve hukuk danışmanlarınıza mutlak şekilde güven duymaya ihtiyacınız olduğunu gayet iyi biliyor ve bunun için çalışıyoruz.

Etik

K&P Legal, her zaman yeni fikirlere açık, değişimi sürekli olarak takip eden, teknolojiyi sonuna kadar kullanan bir hukuk bürosu olarak, müvekkillerine en hızlı ve en doğru bilgiyi, en güvenilir şekilde ulaştırmayı ilke edinmiştir.

Bu açıdan, en önemlisi müvekkillerine karşı her yönden şeffaflığı sağlarken, dışarıya karşıda müvekkili olan şahıs ve şirketlerin haklarını sonuna kadar savunmayı ve sırlarını korumayı öncelikli olarak ilke edinmiştir.

error: