Online Ödeme

HABERLER

Burada yayınlanan makaleler Hukuk Büromuz avukatlarına ait özgün çalışmalardır. İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz. Ancak Hukuk Büromuz kaynak gösterilerek ve izin alınmak kaydı ile kullanılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yürürlüğe girdiği günden beri bir kısım alışkanlıkları değiştirdiği gibi, iş hayatını yönlendirmeye de devam ediyor. KVKK ve ikincil mevzuat gereğince veri

Bir kısım meşhur futbolcular ve teknik adamların ismi ile basında yer alan olaylar zinciri ile Ponzi kavramı da günlük hayatımıza ve güncel lügatimize girmiş oldu.

Günlük dijital iletişimde anlık bir duygularımızı ifade etmek için seçilen minik görsel simgeler olan “Emoji” ler günlük hayatımızın bir parçası artık.  Bu sevimli simgeler, telefon,

Ülkemizde çok yeni bir kavram olsa da pek çok gelişmiş ülke hukuklarında yer bulan ve gittikçe önemi artan bir kavram whisleblowing. Türkçe’ye bilgi uçurma, ifşa

Sosyal Medya Yasası

Kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak geçen 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile ilgili makalemiz web sitemizin makaleler bölümüne yayınlanmıştır.

Hukuki Açıdan Mobbing

Son dönem sıkça duyduğumuz bir kavram mobbing… Özetle, işyerinde devamlı olarak ya da sistematik şekilde uygulanan psikolojik taciz ve şiddet anlamına geliyor. Modern çalışma hayatının

Telafi Çalışması

Geçtiğimiz günlerde, hemen hemen tüm yurtta Organize Sanayi Bölgelerinde yaşanan elektrik ve doğalgaz kesintileri sebebi ile pek çok firmada işler durdu. Kesintiler sebebiyle çalışamayan işyerleri

2022 Ocak Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesi gereğince; taraflarca ayrı bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre

Verbis’e Kayıt Süreleri Uzatıldı

Verbis’e Kayıt Süreleri Uzatıldı Tüm dünyada halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 Koronovirüs salgının ülkemizde de etkileri devam etmesi nedeniyle VERBİS (Veri Sorumluları Siciline)  kayıt

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Yürürlüğe Girdi

Arabuluculuk uygulaması ve iş kanununa dayanan zamanaşımı sürelerine ilişkin radikal değişiklikler getiren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun getirdiği

Sınai Mülkiyet Kanunu

Avrupa Birliği uyum yasaları ve ilgili uluslararası anlaşmalar çerçevesinde oluşturulan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”),10.01.2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

error: