Online Ödeme

YAYINLARIMIZ

Son Dönemin En Çok Konuşulan Konularından Biri Olan ” Özel İstihdam Büroları Ve Geçici İş İlişkisi ” Konusunu Ele Aldık.

Özel istihdam Büroları ve geçici iş ilişkisi  sosyal taraflar arasında uzun zamandır tartışılıyor.  İş güvencesi ve kollektif haklar konusunda hak kaybına neden olacağı düşünceleri ile özellikle çalışan kesimin bu tarz çalışmaya olumsuz baktığı görülmektedir  Buna rağmen, yaşanan yoğun rekabet ortamı, zaman zaman ortaya çıkan ekonomik krizler, pandemi döneminden kaynaklanan sorunlar ise ister istemez işverenleri çalışan istihdamında esnek modellere yöneltmektedir.  Bugün gelinen noktada yapılan yasal düzenlemeler ile işletmeler bu esnek çalışma modelini hızlıca benimsemiş, doğrudan ya da özel istihdam büroları aracılığıyla geçici işçi  istihdamında bulunarak bir yandan işgücü maliyetlerini azaltma yolları ararken, diğer yandan işsizliğe çare olmakta,  ama hepsinden öte yoğun şekilde ihtiyaç duyulan geçici personel ihtiyacının giderilmesi ile ciddi faydalar sağlayabilmektedir.  Konunun hukuki detayları ve yasal sınırlamaları ile yasal çerçeveyi ortaya koymaya çalıştığımız bu çalışmamıza web sitemizin makaleler bölümünden ulaşabilirsiniz.

Güncel haber ve makalelerimize ulaşabilirsiniz.

error: