Online Ödeme

YAYINLARIMIZ

Anonim ve limited şirketlerde en az sermaye tutarı artırıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile şirket kuruluşunda aranan en az sermaye tutarları arttırıldı.

25 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı “Karar” ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun m. 332, f. 1 ile m. 580, f. 2 uyarınca anonim ve limited şirketler için  öngörülen en az esas sermaye tutarının artırılmasına karar verilmiştir.

Karar uyarınca 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun m. 332, f. 1 ile anonim şirketler yönünden ön görülen 50.000-TL tutarındaki az esas sermaye tutarını 250.000- TL’sı olarak, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde ön görülen 100.000- TL tutarındaki az başlangıç sermaye tutarını 500.000-TL’sı olarak yükseltilmesine karar verilmiştir.

Yine aynı Kanunun m. 580, f. 2 düzenlemesi uyarınca limited şirketler yönünden 10.00-TL olarak ön görülen en az esas sermaye tutarı 50.000-TL olarak belirlenmiştir.

7887 sayılı Karar kapsamında yapılan değişiklikler 01 Ocak 2024 tarihinden uygulamaya alınacaktır. Bu nedenle, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu tarihten sonra kurulacak anonim ve limitet şirketler yönünden yeni en az sermaye tutarlarını dikkate alınması gerekir.

Karar, yürürlük tarihi itibari ile kurulmuş bulunan şirketler yönünden sermaye artış zorunluluğu getirmemiş olduğundan kurulu bulunan şirketler yönünden değişiklik söz konusu değildir. Ancak, kararın mali yönü nedeniyle, şirketlerin faaliyetlerini dikkate alarak değerlendirme yapmaları yerinde olacaktır.

Sermaye artışı ve yeni kurulacak şirketlere ilişkin tüm sorularınızı sitemizin iletişim bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Güncel haber ve makalelerimize ulaşabilirsiniz.

error: