Online Ödeme

Deneyimden
Gelen Güç

K&P Legal, Ticaret Hukuku alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübesi ile müvekkillerini …

Sözleşme en basit anlatımıyla, hukuksal bir sonuç doğurmak amacıyla, iki ya da daha çok…

K&P Legal; şirketlerin proje
bazlı çalışmaları, olağan ve olağanüstü genel kuru …

K&P Legal; ulusal ve uluslararası alanda çok farklı sektörlerde faaliyet göstermekte olan…

K&P Legal, 1990 yılında kurulmuş olup, 30 yılı aşkın bir süredir, hukuk alanında son derece saygın ve güvenilir bir şekilde hizmet vermektedir.

Her biri kendi alanlarında deneyimli Hukukçulardan ve destek personellerinden oluşan, kalabalık bir ekiple çalışmakta, İzmir, İstanbul ve Atina’da bulunan ofislerinde yer alan avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Ana çalışma konuları Özel Hukuk alanında ve özellikle Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Yabancı sermaye hareketleri, şirket satın alma, şirket birleşme ve devralmaları, İş Hukuku ve şirket danışmanlığı olup, bunun yanında Endüstriyel İlişkiler, Sendikal Uyuşmazlıklar, Toplu İş Sözleşmeleri, Bankacılık ile İcra ve İflas Hukuku ana çalışma alanlarıdır.

Bu ana başlıklar altında kalan Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku, Bireysel ve Toplu İş Hukuku, Haksız Rekabet, Marka ve Patent Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İnşaat Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku ile Şahıslar ve Aile Hukuku, ile Ticari Sözleşmeler, Şirket işlemleri ve Uluslararası Ticari Sözleşmeler gibi hukuki konular da çalışma sahamız içerisindedir.

Güncel haber ve makalelerimize ulaşabilirsiniz.

K&P Legal

K&P Legal İstanbul

K&P Legal Athens

İletişim Bilgileri

error: