Online Ödeme

SERVICES

Ticaret Hukuku

K&P Legal, Ticaret Hukuku alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübesi ile müvekkillerini ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmekte, önleyici hukuk çalışma disiplini ve prensibi ile karşılaşabilecekleri olası problemleri oluşmadan engellemek için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir.

K&P Legal, ticaret hukuku alanında müvekkillerine  anahtar teslim şirket kuruluşundan, ortaklıklar, şirket birleşmeleri ve şirket devralmalar, yeniden yapılandırma, acentelik ve aracılık mevzuatı, kiralama, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası alım satım ve sair ticari sözleşmeler, kara, hava ve deniz nakliyesi ve lojistik sözleşmeleri, ekipman finansmanı ve finansal kiralama, tedarik ve hizmet sözleşmeleri, fikri mülkiyet, marka, patent, faydalı model ve haksız rekabet davaları, marka ve patent vekilliği, banka mevzuatı, tüketici mevzuatı, yerel ve uluslararası dağıtım, ticari görüşmeler ve uzlaştırma işleri, ihtilafların sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi için girişimlerde bulunulması, teknolojik altyapı, bilişim ve medya çalışmaları, fikri mülkiyet değerlendirmeleri ve planlamaları, bilgi teknolojileri ve aklınıza gelebilecek her türlü sözleşmelere,  ana sözleşme düzenlemeleri, Yönetim Kurulu kararı oluşturulması, Şirket olağan veya olağanüstü genel Kurullarının düzenlenmesi, Sermaye artışı ve sermaye azaltımı, şirket iç yönergelerinin oluşturulması, şirketler için imza sirküleri düzenlemeleri ve sair Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilecek işlemlere kadar çok çeşitli ve derin bir yelpazede Hukuki tecrübe ve uzmanlığıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Sayılanlara ek olarak, ticari işletmelerin malvarlığı, merkez ve şubeleri, şube açılması, merkez nakli, ticari işletmelerin devri, ticari işletmelerin rehni, her nevi ticari işlere özgü mevzuat hükümleri ile tacir ve tacir yardımcısı olmaktan kaynaklanan hak ve yükümlülükler, ticari işletme adları, ticaret unvanları, uzman marka vekilleri aracılığıyla sunduğu marka hukuku ile patent hukuku hizmetleri başta olmak üzere fikri ve sınai haklar hukukuna dair hizmetler, ticari defterler, cari hesap ilişkileri, haksız rekabet ve rekabet sınırlamaları ticari işletmelerin varlığından ve sürdürdüğü faaliyetlerden kaynaklanan sair tüm hukuki alanlarda müvekkillerine ve K&P Legal dostlarına profesyonel bakış açısı ile hukuki danışmanlık ve destek hizmetleri sunmaktadır.

 

error: