Online Ödeme

SERVICES

Haksız Rekabet

K&P Legal, “önleyici hukuk” anlayışı ile müvekkillerine rekabet hukuku alanında kapsamlı hukuki destek sunmaktadır. Rekabetin korunması hukuku ve ticaret hukuku mevzuatı bakış açısıyla hukuka uygun ve hukuka aykırı uygulamalar hakkında danışmanlık hizmetleri, bayilik, distribütörlük, tek satıcılık,  dağıtım, tedarik, rekabet etmeme anlaşmalarının rekabet hukuku kurallarına uygun şekilde hazırlanması için danışmanlık hizmetleri, piyasada hakim durumun kötüye kullanılması, rekabet kurallarının ihlali, rekabetin korunmasına ilişkin mevzuata riayet, rekabet mevzuatının ihlali halinde karşılaşılabilecek sorunların çözümü ile ticari işletme faaliyet ve iştiraklerinin korunması, ticari sırların ifşası, iftira, ticari itibarın zedelenmesi, haksız veya aldatıcı ticaret uygulamalarına ve eylemlerine karşı önlem alınması, rekabet yasakları ve ihlalleri, başta marka, patent ve endüstriyel tasarım hakları olmak üzere fikri ve sınai hakların korunması ve ihlâli hallerinde hukuksal süreçleri yönetme ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

error: