Online Ödeme

SERVICES

Çevre, İmar ve İdare Hukuku

K&P Legal, idari cezalar, çevre, imar ve idare hukukuna ve diğer idari yargıya ilişkin uyuşmazlıklarda Kamu İhale Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve diğer resmi kurumlara karşı Danıştay ile diğer ilgili mahkemeler nezdinde yürütülen davalarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Her türlü idari işlem ve eylemden kaynaklanan tam yargı ve iptal davalarının takip ve sonuçlandırılması, idari para cezalarının ve düzenleyici işlemlerin (yönetmelik, tebliğ, imar planı, vs.) iptali için dava açılması, itiraz, iptal ve bilgi alma hakkı kapsamında idari makam ve mercilere başvuruda bulunulması, idare ile sözleşmeler akdedilmesi, sanayi tesislerinin kuruluşu, izinlerin alınması, sertifika işlemleri ve uyuşmazlıklarının giderilmesi konularında hizmet verilmektedir.

error: