Online Ödeme

SERVICES

Bankacılık ve Finans

K&P Legal, kredi, leasing sözleşmeleri, dış finansman, sermaye finansmanı ve bankacılık hukuku yönetmelikleri hakkında danışmanlık vermektedir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nezdindeki özel bankalardan, gerekse diğer özel ve kamu bankalarından kullanılmış kredilerin geri ödemelerinin yeniden yapılandırılması, bu çerçevede gerekli görüşmelerin yapılması ve protokollerin hazırlanması, her türlü menkul ve gayrimenkulün değer tespitinin yaptırılması işlemleri de büromuzun ağırlıklı hizmet verdiği alanlar arasında yer almaktadır.

Bankacılık mevzuatının amir hükümlerinden kaynaklanan şahsi iflas davaları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tanzim edilmiş ödeme emirlerine karşı ikame edilecek her türlü adli ve idari davalar büromuzun takip ettiği hukuki işlemler arasındadır.

error: