Online Ödeme

SERVICES

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme en basit anlatımıyla, hukuksal bir sonuç doğurmak amacıyla, iki ya da daha çok kişinin ya da kuruluşun, karşılıklı ve birbirine uygun iradesiyle gerçekleşen işlemdir.  Ama işin gerçeği,  sözleşme, bir ticari ilişkinin yazılı olarak hukuki alt yapısının belirlenmesidir.  İyi bir sözleşme ticari riskleri mümkün olan en aza indirir, kötü bir sözleşme ise hiç sözleşme yapmasaydım dedirtir zarar gören taraf için pişmanlık nedenidir. Kısaca sözleşmeler iş yaşamının olmazsa olmazıdır.

Herkes sözleşme yapar ama iyi sözleşme yapmak hukukta zirvedir, hukuk sanatıdır.  Hem Türkçe, hem İngilizce Hukuk diline hakim olan K&P Legal Avukatları bunun bilinci ile mükemmel sözleşmeler yaratmak için varını yoğunu ortaya koyar, bunun için çaba gösterirler.

Hukuk Büromuz müvekkillerimizin amir hükümler çerçevesinde kendi hukuklarını yaratmaları ve olası hukuki problemlerinin oluşmadan engellenmesi hususunda sözleşmeler hukukunun çok önemli rol oynamakta olduğu bilinciyle; alanında uzman kadrosuyla ulusal ve uluslararası platformda çeşitli dillerde sözleşmeler hukuku alanında hizmet sunmaktadır.

K&P Legal, müvekkillerine sunmakta olduğu hizmetlerde prensip olarak önleyici hukuk uygulamalarını ön plana almakta olup, bu bağlamda çok çeşitli hukuk dalları açısından geniş bir çerçevede ele alınmış, pratik, kapsamlı ve ayrıntılı olarak düzenlenmiş, tarafların çıkarlarını adil şekilde koruyan sözleşmeler oluşturmaktadır.

Başta Anonim ve Limited Şirketler olmak üzere tüm ticaret hukuku kişilerin ihtiyaç duydukları sektör ve alanlarda ilgili detaylı ve kapsamlı araştırmalar neticesinde özel olarak hazırlanmış mal ve hizmet alım ve satım sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, medya sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, franchising sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri, cari hesap sözleşmeleri, finansal danışmanlık sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, şirket ana sözleşmeleri, ana sözleşme değişiklikleri, iş sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, barter sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, banka kredi sözleşmeleri, bilişim sözleşmeleri, navlun sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, uzun dönem finansal kiralama sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, sulh ve ibra protokolleri, memorandum of understanding, letter of intent benzeri niyet mektupları, enerji ve benzeri nitelikteki çok çeşitli sözleşmeler ilgili sektörler konusunda yapılan detaylı araştırmalar neticesinde uzman avukat kadromuz tarafından hazırlanmaktadır.

 

error: