Online Ödeme

SERVICES

Sermaye Piyasası

K&P Legal, sermaye piyasası alanında müvekkillerine halka açık anonim ortaklıklar ile türleri, kayıtlı sermaye sistemi, sermaye piyasası faaliyetleri, birikimli oy, çağrı yoluyla vekâlet toplanması, halka açık anonim şirketlerde yönetim mekanizması, yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun yetkileri ve yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları, kamunun aydınlatılması ilkesi ve buna bağlı uygulamalar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile vücut bulan kurumlar, komiteler ve bağımsız yönetim kurulu üyelikleri gibi halka açık şirketleri etkileyebilecek hususlarda profesyonel hukuki danışmanlık ve destek hizmetleri sunmaktadır.

Finansal piyasalar, sermaye piyasası araçları, pay senetleri, ilmuhaberler, kuponlar, talonlar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, serbest fonlar, Sermaye Piyasası Kurumları,  Sermaye Piyasası Kurulu, yatırımcının korunması, sermaye piyasası suçları, sermaye piyasalarına ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi,  K&P Legal Hukuk Bürosunun uzmanlık alanlarındandır.

error: