Online Ödeme

SERVICES

Vergi Hukuku

K&P Legal, vergi mevzuatından kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların gerek idari gerek adli merciler nezdinde takibi, uzlaşma prosedürlerinin takibi ile gerekli işlemlerin ifası, özellikle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun mucibince tanzim edilmiş ödeme emirlerinin iptalleri ve bu amaçla ikame edilecek davalar büromuzun başlıca faaliyet alanlarındandır.

error: