Online Ödeme

Avukatlık Ve Hukuki Danışmanlık

Avukatlık Hizmetleri şirketinizin davalarda temsilini ve şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık Hizmetleri;

Şirketinizce açılacak veya şirketiniz aleyhine açılmış veya açılacak her türlü davalarda veya firmanızın saygınlığını korumaya yönelik olarak açılmış olan bir davaya müdahil olmak gibi, dahil olduğunuz her türlü davalarda şirketinizin temsili hizmetidir.

İhtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunmak, bu amaçla yazışmalar, takipler yapmak, davalar açmak veya aleyhe açılmış davalara cevap vermek ve şirketiniz vekilliğini, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri nezdinde üstlenmek ve Türk hukukunun izin verdiği ölçüde; yasal temsilciniz olarak firmanız adına mahkemeler ve icra daireleri nezdinde size en yüksek faydayı sağlamak bu kapsamda yer alan hizmetlerdendir.

Hukuki danışmanlık hizmetleri ile şirketinizin içinde bulunduğu sektör ve çalışma konuları ile işleyişinin sağlıklı bir hukuki süreçte devam etmesi için, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve süreç incelenmekte, eksik veya hatalı olanlar revize edilmekte, olmayanlar ise tarafımızca hazırlamakta ve tüm uygulama baştan sona kontrol edilmektedir.

Bu çalışma ile şirketinizde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır.

K&P Legal Hukukçuları, şirketinizin hukuki açıdan her türlü ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak için, çözüm odaklı çalışırlar ve bir hukuk danışmanından istenen hızlı ve doğru hukuki bilgiyi sunar ve şirketinizin diğer tüm beklentilerine cevap vermeye çalışırlar. K&P Legal Hukukçuları, sizinle çalışırken kendilerini ekibinizin bir parçası olarak görür, danışılan her konuyu ayrı bir özenle her türlü ihtimali tartarak ve karşılaşabilecekleri sorunlara dikkat çekerek, açık ve net cevaplarla dönüş yaparlar ve bu anlamda ekonomik ve ticari açıdan şirketinizin gelişmesine katkıda bulunmayı temel felsefe olarak benimserler.

Bu çalışmada nihai amaç şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan evvel bir nevi koruyucu hekimlik görevi üstlenmek ve sizlere ” koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk hizmeti ” verebilmek bu suretle şirketlerinizin sağlıklı gelişmesine, yardımcı olabilmektir.

Bu nedenlerle, Hukuk Büromuz her zaman yeni fikirlere açık olan ve değişimi sürekli olarak takip eden ve teknolojiyi sonuna kadar kullanan bir hukuk bürosu olarak, müvekkillerine en hızlı ve en doğru bilgiyi, en güvenilir bir şekilde ulaştırmayı ve en önemlisi müvekkillerine karşı her yönden şeffaflığı sağlarken, dışarıya karşı da şirketinizin sırlarını korumayı öncelikli ilke edinmiştir. Şirketinize yapacağımız bu hizmetlerle, asıl amacımız, şirket saygınlığınızı korumaya yardımcı olmak, hukuki koruma kalkanı oluşturarak, şirketinizin bugününe ve geleceğine en üst düzeyde katkı sağlamaktır.

Hukuki danışmanlık hizmetleri ile şirketinizin içinde bulunduğu sektör ve çalışma konuları ile işleyişinin sağlıklı bir hukuki süreçte devam etmesi için, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve süreç incelenmekte, eksik veya hatalı olanlar revize edilmekte, olmayanlar ise tarafımızca hazırlamakta ve tüm uygulama baştan sona kontrol edilmektedir.

Bu çalışma ile şirketinizde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır.

K&P Legal Hukukçuları, şirketinizin hukuki açıdan her türlü ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak için, çözüm odaklı çalışırlar ve bir hukuk danışmanından istenen hızlı ve doğru hukuki bilgiyi sunar ve şirketinizin diğer tüm beklentilerine cevap vermeye çalışırlar. K&P Legal Hukukçuları, sizinle çalışırken kendilerini ekibinizin bir parçası olarak görür, danışılan her konuyu ayrı bir özenle her türlü ihtimali tartarak ve karşılaşabilecekleri sorunlara dikkat çekerek, açık ve net cevaplarla dönüş yaparlar ve bu anlamda ekonomik ve ticari açıdan şirketinizin gelişmesine katkıda bulunmayı temel felsefe olarak benimserler.

Bu çalışmada nihai amaç şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan evvel bir nevi koruyucu hekimlik görevi üstlenmek ve sizlere ” koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk hizmeti ” verebilmek bu suretle şirketlerinizin sağlıklı gelişmesine, yardımcı olabilmektir.

Bu nedenlerle, Hukuk Büromuz her zaman yeni fikirlere açık olan ve değişimi sürekli olarak takip eden ve teknolojiyi sonuna kadar kullanan bir hukuk bürosu olarak, müvekkillerine en hızlı ve en doğru bilgiyi, en güvenilir bir şekilde ulaştırmayı ve en önemlisi müvekkillerine karşı her yönden şeffaflığı sağlarken, dışarıya karşı da şirketinizin sırlarını korumayı öncelikli ilke edinmiştir. Şirketinize yapacağımız bu hizmetlerle, asıl amacımız, şirket saygınlığınızı korumaya yardımcı olmak, hukuki koruma kalkanı oluşturarak, şirketinizin bugününe ve geleceğine en üst düzeyde katkı sağlamaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’muz 01 Temmuz 2012 tarihinde resmen yürürlüğe girmiştir. Yeni kanun öncekinden 80 madde daha fazla hüküm içermektedir. Yeni kanunda yaklaşık 600 yeni hükmün bulunmaktadır. Eski kanun 5 ayrı kitaptan oluşmasına karşın, yeni düzenlemede bu sayı 6’ya çıkmıştır. Tüm bu hükümler, ticaret hayatımızı yeni mevzuata uygun şekilde düzenleme zorunluluğu getirmekte, aynı zamanda şirketlere yeni yükümlülükler de yüklemektedir.

Ancak, Kanun yürürlüğe girmeden bir gün önce Resmi Gazete’de yayımlanan 6335 sayılı Kanun ile yeni TTK’ nın bağımsız denetim, işlem denetimi, internet sitesi yükümlülüğü, borçlanma yasağı, ticarî belgelerde gösterilecek bilgiler, defter tutma yükümlülüğü, defterlerin tasdiki, finansal tabloların ilanı, anonim ve limited şirketin kuruluşu, birleşme, bölünme, tür değiştirme, suç ve cezalar gibi temel düzenlemelerinde birtakım değişikliklere gidilmiştir. Bu değişiklikler Kanunun yürürlük tarihine denk geldiği için, uygulayıcıların kafalarının karışmasına sebebiyet vermiştir.

Şirketlerin yeni Türk Ticaret kanunu gereği ana sözleşmelerini uyumlu hale getirme mecburiyetleri vardır. Bahsi geçen, kanuna entegrasyon sürecinde, şirketlerin sadece ana sözleşmelerinin değil, tüm yapılarının yeni Türk Ticaret yasasına uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. K&P Legal, engin bilgi birikimi ve deneyimi ile şirketlerin yeni Türk Ticaret Kanununa geçiş sürecini kolaylaştırmakta, süreci yönetmekte, yeni yasal düzene uygun şekilde şirket iç işleyişini ve yasal dokümanlarını mevzuata uygun hale getirmek amacıyla gereken çalışmayı da yapmaktadır.

Birleşmeler, Devralmalar, Şirket Satın Almaları ve Finans Alanında Danışmanlık Hizmetlerimiz

Bir başka önceliğimiz de müvekkillerimizin değişen Pazar koşullarına uyum sağlamaları konusunda yardımcı olmaktır. K&P Legal, şirket birleşme, devralma ve şirket alım-satım işlemlerinde, şirket tasfiye ve yeniden yapılandırma konularında, bunlara bağlı tüm finansal işlemlerin denetimi hususunda da tam destek sağlamaktadır.

Bunun yanında müvekkillerimizin iş alanları ile ilgili yürürlükteki tüm bankacılık, finans ve ilgili mevzuat hakkında kılavuzluk etmektedir.

Ticari anlaşmanın gerekli olduğu durumlarda uzman hukukçularımız  hızlı, güvenilir ve yenilikçi yaklaşımları ile sizin için gerekli olan çözümü üretirler ve her açıdan müvekkillerimizin yerli veya yabancı, büyük veya küçük olmasına bakılmaksızın, tüm hukuki ve ticari çıkarlarını gözeten bir danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Şirketinizin her türlü alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirmek, iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibidir.

Bu anlamda, şirketinizin piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemlerini yerine getirmek suretiyle, tahsilatını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamaktır.

Zaman zaman oluşan tahsilat imkânsızlığı halinde ise, açılacak ceza davalarının takibini yapmak ve gerek duyulursa aciz belgesine bağlamak ve bu suretle şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesine çalışmaktır.

Hukuk Büromuz ülkemizin önemli Bankalarına da bu noktada hizmet vermektedir. Bu amaçla, Hukuk Büromuzda spesifik olarak bu hizmeti vermek amacıyla deneyimli avukatlar ve icra takip personellerinden kurulu geniş bir ekiple de hizmet vermektedir.

Türkçe yanında pek çok yabancı dilde belge ve dokümanlar üzerinde de çalışan K&P Legal pek çok yabancı ülkede bulunan anlaşmalı hukuk büroları ile işbirliği yaparak uluslararası alanda da hizmet vermektedir. Bu hizmet yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de uygulanabilmesi için tanıma ve tenfiz davalarından, yurtdışında alacak takibine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır

Bu hizmet sadece Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı kalmayıp, özellikle ana dilleri olan Arapça ve Fransızca’ ya hakim olduğumuz Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki Türk yatırımlarına da danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

K&P Legal, küresel enerji ve doğal kaynak sektöründe özellikle madencilik, metal, petrol ve gaz, yenilenebilir enerji kaynakları konularında da çalışmalar yapmaktadır. Firmamız bu alanlarda satış, pazarlama ve yeniden yapılandırma konularında müvekkil şirketlerin özellikle enerji ticareti konularında çıkarlarını koruyarak gerekli desteği sağlamaktadır.

Müvekkillerimize enerji sektöründeki ticari kredi konularında ve kalkınma bankaları, uluslararası finans birlikleri, sponsorlar, alıcı, satıcı ve sözleşme tarafları hususunda etkili biçimde ve pazarın gerekliliklerine uygun olarak hizmet verilmektedir.

Değişen ve gelişen enerji sektörünün şartlarına uygun olarak küresel alanda hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Firmamız özellikle aşağıda belirtilen enerji alanlarında kılavuzluk etmektedir.

Oldukça geniş olan endüstri ve imalat sektöründe çalışmakta olan firmaların karşı karşıya oldukları sorunlar genellikle benzerlik göstermektedir. K&P Legal en eski uzmanlık alanlarından birine giren bu sektörde, mevcut tecrübesi ile müvekkil şirketlere mevcut girişimleri ve potansiyel projeleri konusunda çok ciddi bir hukuki destek vermektedir. Uluslararası standartlara ve gerekliliklere uygun bir hizmet anlayışı ile çalışılmaktadır.

K&P Legal, hukuki danışmanlık alanındaki geniş tecrübesi ile bu sektörde yer alan müvekkil şirketlerine, üretimden satış ve pazarlamaya, alım satımdan finansa, insan kaynaklarından aftermarkete kadar mevcut tüm birimlerin sorunlarının üstesinden gelme konusunda zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın hukuki destek sağlanmaktadır. İş dünyasını yerel ve küresel anlamda da çok iyi tanıyan ekibimiz, hukuki destek sağlarken müvekkili şirketlere gerçekçi, pratik ve tutarlı çözümler sunmaktadır.

K&P Legal iş dünyasındaki tüm değişiklikleri yakından takip etmekte, sektörünün lider firmalarıyla sürekli bir işbirliği ve çözüm ortaklığı yapmaktadır.

Marka, patent ve endüstriyel tasarım konularıyla sınırlı kalmaksızın şirketlere, her türlü fikri ve sınai hakların korunması, tescili ve yenilenmesi alanında, sahteciliğin ve marka kullanım haklarının ihlalinin önlenmesine kadar, çok geniş bir alanda, tam anlamı ile ihtiyaç duyulan hukuki hizmetler verilmektedir.

Çevre bilincinin gelişmesi ve buna bağlı olarak imza altına alınan uluslararası anlaşmalar ve buna bağlı yerel mevzuatın da oluşması ile birlikte, tüm dünyada giderek çok önem kazanan bu alanda, şirketlerin ihtiyaç duyduğu, Çevre hukuku ve ilgili mevzuatın gerektirdiği her türlü düzenlemelerin yapılması noktasında, yerli ve yabancı mevzuata hakim uzman hukukçu kadromuzla, etkin biçimde hukuki yardımda bulunulmaktadır.

Yukarıda özetlenen tüm bu çalışmaların uzun sayfalara yayılan detayı ve Hukuki konular ve mevzuat ile K&P Legal hakkında daha fazla ve ayrıntılı bilgi sahibi olmak isterseniz ya da yasa gereği burada yayınlayamadığımız ulusal ve uluslararası şirketler, kurumlar, özel ve tüzel kişilerden oluşan geniş referans listemiz hakkında bilgi almak isterseniz, lütfen bizimle irtibata geçiniz. 

error: