Online Ödeme

SERVICES

İcra İflas Ve Banka Hukuku

K&P Legal; finans, kredi ve leasing kuruluşlarından temin edilecek kredi ve leasingler ile ilgili olarak sözleşmelerin düzenlenmesi, akdedilmesi, sözleşme gereği tüm işlemlerin yapılması, teminatların sunulması, ipotek, rehin tesis edilmesi gibi danışmanlık ve hukuki yardımla birlikte finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü ve yasal takibi, alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanlarının korunması, alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılması, alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi, buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi, iflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibi, iflas davası ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içindeki hukuki işlemler, ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilanı, alacaklılar ile görüşme, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve kabul edilmesinin sağlanması, mali dengenin korunması için tüm hukuksal yardım ve işlemlerin yapılması, gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklanan hukuk ve ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması konularında hizmet vermektedir.

error: