Online Ödeme

YAYINLARIMIZ

Verbis’e Kayıt Süreleri Uzatıldı

Verbis’e Kayıt Süreleri Uzatıldı

Tüm dünyada halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 Koronovirüs salgının ülkemizde de etkileri devam etmesi nedeniyle VERBİS (Veri Sorumluları Siciline)  kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına,

Anılan Kararın Kurum internet sayfası ve Resmî Gazetede yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu vesileyle şu hususu hatırlatmak isteriz, bazı veri soumlusu firma, kişi veya kuruluşlar sadece Verbis’e kayıt ile tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini sanmaktadırlar.  Oysa, Verbis’e kayıt yükümlülüğü KVK yasası gereği sahip olduğunuz yüzlerce yükümlülükten sadece bir tanesidir.  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi öncelikle sektörel bazda iyi bir analiz yapılması ve akabinde içeriğinde personel eğitiminden, dökümantasyon sağlanmasına, kişisel veri kavramını şirket kültürüne yerleştirmeye kadar varan ciddi hazırlık gerektiren bir ekip işidir. Bu da sistemsel bir çalışmayı ve beraberinde hem hukuksal alt yapının güçlendirilmesini ve hem de bilişim alt yapısı yönünden analiz ve çözüm önerileri getiren bir çalışmayı gerektirmektedir.  Bunun için gerekli çalışmanın mutlaka konunun uzmanı bir hukuk bürosu liderliğinde yapılması şarttır.  Bunun için K&P Legal ile iletişime geçebilirsiniz.

Güncel haber ve makalelerimize ulaşabilirsiniz.

error: