Online Ödeme

YAYINLARIMIZ

Teslimsiz Taşınır Rehni Kavramını Hiç Duydunuz Mu ? 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu İle Artık Mümkün…

6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu teslimsiz olarak taşınır rehin kurulmasının yaygınlaştırılması, rehne konu olabilecek taşınır varlıkların kapsamının genişletilmesi, rehinli taşınır varlıkların aleni olması ve sorgulanabilmesi, borçlunun temerrüdü halinde rehinli taşınır varlığın mülkiyetinin devralınması gibi alternatif imkânlarla rehinli alacaklıların alacaklarına alternatif yollarla ulaşmasına imkân sağlayarak finansmana erişimi kolaylaştırmayı amaçlayarak yepyeni bir hukuki şekil ve imkan getirmiştir.  Uygulamada henüz çok yaygınlaşmasa da ileride çok daha fazla rastlayacağımız  teknolojinin imkanlarından da yararlanan modern ve önemli bir hukuki düzenlemedir. Web sitemizin makaleler bölümünde okuyabileceğiniz yazımızda çok fazla detaya girmeksizin, konunun ana çerçevesini ortaya koymaya çalıştık. Yararlı olması dileğimizle.

Güncel haber ve makalelerimize ulaşabilirsiniz.

error: