Online Ödeme

YAYINLARIMIZ

KVKK mevzuatına aykırılık sonucu 2023 yılı ceza alt ve üst sınırları belli oldu

Mevzuatımız kişisel verileri korunması amacı ile yasal düzenlemelere aykırılık halinde Türk Ceza Kanunu kapsamında cezai yaptırımlar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında idari para cezaları öngörülmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 18.maddesinde yer alan idari yaptırımlar özel olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda; aydınlatma ve veri güvenliğini sağlama, Kurul kararlarını yerine getirme ile sicile kayıt ve bildirim yükümlülüklerine aykırı davranılması kabahat olarak görülerek aksi uygulamalar idari para cezası yaptırımına bağlanmıştır.

Anılan idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17/7 maddesine göre her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen idari para cezalarının alt ve üst sınırlarının 2023 yılı ceza oranları şu şekildedir;

 

Madde

Aykırılık Oluşturan Madde  

Açıklama

2023 Yılı Ceza Tutarları

(Alt sınır – Üst sınır)

 

18/a 10 Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirmeme 29.852-TL 597.191-TL
18/b 12 Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 89.571-TL 5.971.989-TL
18/c 15 Kurul kararlarının yerine getirilmemesi 149.285-TL 5.971.989-TL
18/ç 16 Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi 119.428- TL 5.971.989- TL

 

Hatırlatalım ki, yasaya aykırılık halinde, söz konusu idari yaptırımlara Kurul tarafından karar verilecek olup, verilen bu tarz yaptırım kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Güncel haber ve makalelerimize ulaşabilirsiniz.

error: