Online Ödeme

YAYINLARIMIZ

Ülkemizde çok yeni bir kavram olsa da pek çok gelişmiş ülke hukuklarında yer bulan ve gittikçe önemi artan bir kavram whisleblowing. Türkçe’ye bilgi uçurma, ifşa etme, bilgi sızdırma veya haber uçurma olarak çevirebileceğimiz bu kavram pek çok ülke İş Kanunlarında ve mevzuatında yer almaya başladı bile. 2019/1937 Sayılı Avrupa Birliği Yönergesi ve İş Hukuku Düzenlemeleri Kapsamında artık Avrupa Birliği mevzuatına da giren ve EU ülkeleri için bağlayıcı olan whisleblowing konusu çok yakında Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi tarafından uluslararası bir sözleşme haline getirilmek üzere. Bu noktada ülkemizde de benzer bir düzenlemenin hayata geçirilmesi kaçınılmaz olacak. Hem çalışanlar ve hem de işverenler için yepyeni olan bu ilginç konuyu ele aldığımız makalemiz web sitemizin makaleler bölümünde yayınlandı.

Güncel haber ve makalelerimize ulaşabilirsiniz.

error: