Online Ödeme

YAYINLARIMIZ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Veri Sorumluları Sicili Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yaptı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 06.07.2023 Tarih ve 2023/1154 Sayılı Kararı ile Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne ilişkin kriterlerde değişiklik yaptığını duyurdu. 25 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan değişiklik ile Veri Sorumluları Sicil ‘ne kayıt yükümlülüğüne ilişkin parasal sınırı yükseltilmiş ve 25 Temmuz 2023 tarihi itibari ile 50’den az çalışanı ve yıllık mali tablosu 100 milyon TL’nin (yaklaşık 3,7 milyon ABD doları) altında olan tüzel veya gerçek kişi veri sorumluları, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi olmadıkça Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğundan muaf tutulmuştur.

KVKK, Kararı’nın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan “küçük işletme” tanımına dayandığını belirtti.  Küçük İşletme tanımı, 25.05.2023 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği ile güncellenerek “Yıllık çalışan sayısı elli kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler” şeklinde belirlenmiş ve değişen tanım uyarınca Kurul tarafından istisna kriterleri güncellenmiştir.

Kurul’u kararı 25.07.2023 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumluları siciline kayıttan muaf olmak, 6698 Sayılı Kanun kapsamında veri sorumlularına getirilen yükümlülüklerden muafiyet anlamına gelmemekte olup tüm veri sorumluları, kişisel veri işleme faaliyetine başlanmadan önce mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek zorundadır.

Kurul Kararına 06.07.2023 Tarih ve 2023/1154 Sayılı Kurul Kararı linkinden ulaşmanız mümkündür.

Anahtar Noktalar:

  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicil ‘ne kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna ve kayıt muafiyete ilişkin kriterlerde değişikliğe gitti.
  • Karar uyarınca 50’den az çalışanı ve yıllık mali tablosu 100 milyon TL’nin (yaklaşık 3,7 milyon ABD doları) altında olan tüzel veya gerçek kişi veri sorumluları, sicile kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmuştur.
  • Değişiklik, 25.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Güncel haber ve makalelerimize ulaşabilirsiniz.

error: