Online Ödeme

YAYINLARIMIZ

Arabuluculuk kapsamı “Kira uyuşmazlıkları” ile genişledi.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7445 Sayılı Kanun’da yer alan değişiklikler 1 Eylül 2023 Tarihi İtibari ile Yürürlüğe Girdi

5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7445 Sayılı Kanun’un Türk Ticaret Kanunu ve Arabuluculuk Kanunu’nda yapılan bir kısım düzenlemelerinin yürürlük tarihi 1 Eylül 2023 tarihine ertelenmişti. Buna göre 1  Eylül 2023 Tarihi itibari ile;

Türk Ticaret Kanunu’nun m. 5-A düzenlemesi kapsamına giren itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları ile Arabuluculuk Kanunu’nun m. 18-B düzenlemesi kapsamında, kiralanan taşınmazların İcra ve İflas Kanunu’na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır veya taşınmazlara ilişkin ortaklığın giderilmesi yahut paylaştırılmasına ilişkin uyuşmazlıklar ile Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan ve Türk Medeni Kanunu’nda yer alan komşuluk hakkından ileri gelen uyuşmazlıklarda, dava öncesinde zorunlu arabulucuya başvuru şartı getirilmiştir.

İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinde yapılan ekleme ile kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarla ilişkin itirazın iptali, menfî tespit ve istirdat davalarının da arabuluculuğa başvuru şartı getirilmiştir.

Güncel haber ve makalelerimize ulaşabilirsiniz.

error: