HİZMETLERİMİZ

Şirket Birleşme Ve Devralmaları

K&P Legal; ulusal ve uluslararası alanda çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte olan firmalara ticari faaliyetlerini genişletmek, karlılık oranını arttırmak, ticari hayattaki riski minimize etmek adına başvurulan şirket birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve birleşme ve devralma süreç ve işlemlerini bizzat üstlenmektedir.

Hukuk Büromuz; yerli ve yabancı sermayeli müvekkillerine, özelleştirmeler, rekabet hukuku, özel sermaye şirketleri, finansman ve gayrimenkul gibi alanları kapsayacak şekilde, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerle birleşme ve devralma işlemlerinde hizmet sunmaktadır. Hukuk Büromuz, birleşme ve devralmaya ilişkin hukuki due diligence raporlarının hazırlanması, şirket yönetim ve karar organlarının kararlarının düzenlenmesinden, ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi, hisse satın alma, gerekli ruhsat ve izinlerin alınması ve kapanış işlemleri ile sürecin sonlandırılmasına değin tüm süreçte ve ortak girişim projeleri ile şirket bölünmesi konularında anahtar teslim şeklinde hizmet vermektedir. Bu amaçla Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Özelleştirme İdaresi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve benzeri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli müracaatları yapmakta ve işlemleri yürütmektedir. 

Bu yönde gerçekleşen çok önemli projelerimiz ile Türk Sanayisinin güçlenmesine, her biri kendi alanında dünya devi olan sayısız pek çok uluslararası firmanın Türkiye’de yatırım yapmasına ve bu vesileyle ülkemize çok önemli katkılar yapmış olmak da hukuk büromuz için en önemli övünç kaynakları arasındadır. (Referans listesi için hukuk büromuza başvurabilirsiniz)