AVUKATLIK HİZMETLERİ

Avukatlık hizmetleri şirketinizin davalarda temsilini ve şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık Hizmetleri;

Şirketinizce açılacak veya şirketiniz aleyhine açılmış veya açılacak her türlü davalarda veya firmanızın saygınlığını korumaya yönelik olarak açılmış olan bir davaya müdahil olmak gibi, dahil olduğunuz her türlü davalarda şirketinizin temsili hizmetidir.

İhtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunmak, bu amaçla yazışmalar, takipler yapmak, davalar açmak veya aleyhe açılmış davalara cevap vermek ve şirketiniz vekilliğini, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri nezdinde üstlenmek ve Türk hukukunun izin verdiği ölçüde; yasal temsilciniz olarak firmanız adına mahkemeler ve icra daireleri nezdinde size en yüksek faydayı sağlamak bu kapsamda yer alan hizmetlerdendir

İcra Takip ve Bankacılık Alanındaki Hizmetler

Şirketinizin her türlü alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirmek, iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibidir.

Bu anlamda, şirketinizin piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemlerini yerine getirmek suretiyle, tahsilatını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamaktır.

Zaman zaman oluşan tahsilat imkânsızlığı halinde ise, açılacak ceza davalarının takibini yapmak ve gerek duyulursa aciz belgesine bağlamak ve bu suretle şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesine çalışmaktır.

Hukuk Büromuz ülkemizin önemli Bankalarına da bu noktada hizmet vermektedir. Bu amaçla, Hukuk Büromuzda spesifik olarak bu hizmeti vermek amacıyla deneyimli avukatlar ve icra takip personellerinden kurulu geniş bir ekiple de hizmet vermektedir.