YAYINLARIMIZ

Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması İsimli Makalemiz Yayınlandı.

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması tüzel kişinin ortaklarının sorumluluğunu öngören açık bir kanun veya sözleşme hükmü bulunmamasına rağmen, ortağın, tüzel kişinin borçlarından tüzel kişilik perdesinin kötüye kullanılması sebebiyle sorumlu tutulduğu halleri ifade etmektedir.

Uygulamada çok bilinmeyen ancak tüzel kişi ile üyeleri arasındaki bu mal ayrılığı ve sorumsuzluk prensibinin istisnası olarak, tüzel kişilik yapısının hukuk düzenine aykırı kötüye kullanılması ya da şirket ile pay sahipleri arasındaki ayrılığa dayanmanın dürüstlük kuralına aykırı düştüğü durumlarda ortaya çıkan bir durumdur. Kısaca, tüzel kişiyi oluşturan kişiler, tüzel kişinin sağlamış olduğu ayrılık ilkesinden istifade ederek sorumluluktan kaçmaya çalışırlarsa tüzel kişilik perdesi Yargı kararları ile kaldırılabilmektedir.   

Yazımıza web sitemizin makaleler bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Diğer Haberler